LEGEA 64 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR.046 DIN: 02 MARTIE 1993
HOTARARE PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE, REPRODUCERE SI FOLOSIRE A STEMELOR JUDETELOR, MUNICIPIILOR, ORASELOR SI COMUNELOR.ARTICOLUL 1 - Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor simbolizeaza traditiile istorice si relatiile economice si social-culturale specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale si se aproba de Guvern.

ARTICOLUL 2 - Elaborarea modelului stemelor se face de catre consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, cu consultarea specialistilor si se supune dezbaterii locuitorilor.
Propunerile de steme se insusesc de catre, consiliile judetene sau locale, dupa caz, prin hotarare si se transmit comisiilor judetene, in vederea analizarii continutului acestora.

ARTICOLUL 3 - Prin ordin al prefectului se va constitui in fiecare judet o comisie compusa din 5-6 membri, specialisti in istorie, heraldica, sociologie, economie, geografie, folclor si alte domenii, si un secretariat tehnic. Comisia va fi completata cu reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a carei propunere de stema se analizeaza.

ARTICOLUL 4 - Comisia judeteana analizeaza fiecare propunere de stema, urmarind sa se asigure concordanta elementelor acesteia cu specificul economic, social-cultural si traditia istorica a judetului sau localitatii, dupa caz.
In cazul in care comisia judeteana considera ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la ARTICOLUL 1, restituie propunerea de stema autoritatii publice respective, in vederea reanalizarii.

ARTICOLUL 5 - Propunerile de steme, analizate de comisiile judetene, se inainteaza, sub semnatura prefectului si a presedintelui consiliului judetean, Comisiei Nationale de Heraldica si Genealogie, pentru avizare.

ARTICOLUL 6 - Propunerile de steme, impreuna cu documentatia prevazuta la ARTICOLUL 4 si 5 si cu avizul Comisiei Nationale de Heraldica si Genealogie, se vor inainta, de catre prefect, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, in vederea supunerii acestora aprobarii Guvernului.

ARTICOLUL 7 - Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele si sigiliile autoritatilor administratiei publice locale, pe imprimatele acestora, pe indicatoarele care marcheaza intrarea in judete si localitati si expuse pe frontispiciul cladirilor in care se afla sediul autoritatilor administratiei publice locale, precum si in interiorul acestuia, in locurile anume stabilite de catre consiliile judetene si locale.
Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestatii de interes local, in actiuni protocolare sau festive si pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tiparituri si alte obiecte destinate sa contribuie la cunoasterea specificului local.
In cazurile in care stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor sunt reproduse, expuse sau folosite impreuna cu stema Romaniei, acestea vor fi de marime inferioara si se va respecta prioritatea stemei tarii.